Esa Pruikkonen – Om oss

Vi är ett företag som specialiserar oss på förädling av kommersiella lokaler, utveckling av planlösningar och allehanda möjligheter som ökar lönsamheten och vinsterna för investerare. Våra kunder är drivna och duktiga entreprenörer som investerat i olika fasighetsbestånd och lokaler och vill renovera eller bygga nytt utifrån smarta planlösningar. Det kan till exempel röra sig om en ombyggnad eller ett helt nytt projekt som läggs framför våra fötter.

Våra områden

Vi tar oss an alla milstolpar – allt ifrån förstudien och planläggningsdelen till genomförandet av ombyggnationen och fastighetsutvecklingen av kommersiella lokaler. Det innebär att vi grundligt analyserar fastighetens möjligheter och går i samma veva igenom den kravspecifikation som finns. Det första steget när du kommer i kontakt med oss är att vi gör en förstudie och går igenom tid och kostnader för att undersöka om uppdraget kommer att vara eftersträvansvärt i förhållande till de förväntade intäkterna av de kommersiella lokalerna.
I vårt arbete ingår det sedan att ta fram lösningsförslag och väva samman alla granskningar och lönsamhetsanalyser, så att resultatet blir så bra som möjligt. Detta är ett stort projekt men innebär alltid en utveckling som tar oss steget vidare mot nya erfarenheter. De områden där vi utför våra tjänster är många. Det kan till exempel röra sig om köpcentrum, enskilda butiker, hotell, restauranger, kontorslokaler, industrier och idrottsanläggningar m.m. Vi åtar oss uppdrag i såväl liten skala som en större, och varje projekt ligger oss varmt om hjärtat.

Vår policy

Vi är måna om hållbarhetstänk och en lönsamhet som inte inkräktar alltför mycket på miljö och närliggande omgivning på ett negativt sätt. Därför har vi sett till att driva vår fastighetsvetenskap mot nya höjder och strävar alltid efter att vara hänsynsfulla i alla avseenden. Vi kikar alltid på både bakgrund, syfte och målsättning och om din fastighet har en intressant historia, så anser vi även att den är värdefull. Tillsammans med både investerare, ingenjörer, arkitekter och byggare, har vi koll på allt ifrån tillståndsprocesser, kommunal planering, upprättande, planlösningar och en rad olika exploateringsmöjligheter.